Đất DDL Là Gì? Quy Định Mới Nhất Về Đất Dành Cho Các Danh Lam Thắng Cảnh

Kiến Thức

Việt Nam là đất nước có nền văn hóa đa dạng bản sắc, có nhiều công trình phục vụ nhu cầu tín ngưỡng thờ tự của nhân dân. Vì vậy, không khó hiểu vì sao diện tích các DDL danh lam thắng cảnh ở nước ta lại nhiều đến vậy. Đất DDL là gì? Có quy định mới nào liên quan đến nhóm đất này không? Hãy cùng Blog Bất Động Sản giải đáp thắc mắc trên trong bài viết dưới đây.

Đất DDL Là Gì? Quy Định Mới Nhất Về Đất Dành Cho Các Danh Lam Thắng Cảnh

Đất DDL là gì?

Đất danh lam thắng cảnh được ký hiệu là DDL bao gồm diện tích mặt nước, sân vườn gắn với công trình; khu vực bán vé và nhà hàng ăn uống; quần thể vui chơi giải trí thuộc khu di tích, quầy hàng lưu niệm, bãi đỗ xe, khách sạn, nhà nghỉ và các công trình phục vụ tham quan, du lịch thuộc danh lam thắng cảnh quản lý.

Quy định mới nhất về đất cảnh quan khoa học DDL

Việc chủ động cập nhật những tin tức, quy định mới nhất về DDL – đất danh lam thắng cảnh sẽ giúp người dân có cái nhìn toàn diện về nhóm đất này, sử dụng hợp lý, đúng quy định. Theo đó, các vấn đề liên quan đến đất DDL đều được quy định chi tiết trong bộ luật đất đai. Cụ thể tại khoản 1 Điều 158 Luật Đất đai 2013, bộ luật đất DDL chủ yếu xoay quanh việc quản lý đất có danh lam thắng cảnh đã được Ủy ban xếp hạng hoặc ủy quyền.

Đất DDL Là Gì? Quy Định Mới Nhất Về Đất Dành Cho Các Danh Lam Thắng Cảnh

Nội dung của điều khoản được tóm tắt như sau:

  • Đối với đất danh lam thắng cảnh do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trực tiếp quản lý được pháp luật quy định và được cấp phép di sản văn hóa thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó chịu trách nhiệm chính về việc sử dụng đất.

  • Đối với đất không thuộc quy định tại điểm trên thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có di tích, danh lam thắng cảnh chịu trách nhiệm chính về việc quản lý đối với khu đất có di tích.

  • Đối với đất bị lấn, chiếm, sử dụng không đúng mục đích, sử dụng trái phép thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Nhìn chung, tùy theo đối tượng quản lý cảnh quan mà người quản lý danh lam thắng cảnh DDL cũng có sự thay đổi.

Những câu hỏi thường gặp về đất DDL

Trong phần tiếp theo của bài viết, chúng ta hãy cùng điểm qua một số câu hỏi thường gặp của mọi người về DDL – đất danh lam thắng cảnh.

Về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Khu du lịch danh lam thắng cảnh

Liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất danh lam thắng cảnh, nhiều người tỏ ra băn khoăn về vấn đề này. Theo đó, nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều 158 Luật Đất đai 2013.

Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất có di tích, danh lam thắng cảnh vào mục đích khác thì việc chuyển mục đích phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trình duyệt. Ngoài ra, các cơ quan địa phương có trách nhiệm rà soát, xác minh tính cấp thiết trong vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng, trình cơ quan cấp trên giải quyết.

Đất DDL Là Gì? Quy Định Mới Nhất Về Đất Dành Cho Các Danh Lam Thắng Cảnh

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và quyền sở hữu đối với khu du lịch danh lam thắng cảnh

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và quyền sở hữu đối với khu đất danh lam thắng cảnh, mọi người tham khảo Điều 27 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP. Quy định này chỉ áp dụng đối với các danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước xếp hạng hoặc do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bảo vệ.

Có hai quy định chính như sau:

  • Đối với đất có tồn tại di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh do cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, quản lý độc lập thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân.

  • Trường hợp danh lam thắng cảnh là khu vực có nhiều người sử dụng đất, nhiều loại đất khác nhau thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho từng người sử dụng đất. người sử dụng, từng loại đất tại khu vực đó.

Tóm lại

Đất danh lam thắng cảnh (DDL) bao gồm diện tích mặt nước, sân vườn gắn với công trình; khu vực bán vé và nhà hàng ăn uống; quần thể vui chơi giải trí thuộc khu di tích, quầy hàng lưu niệm, bãi đỗ xe, khách sạn, nhà nghỉ và các công trình phục vụ tham quan, du lịch thuộc danh lam thắng cảnh quản lý.

Bài viết liên quan