GIẢI ĐÁP: Đất ở bao nhiêu năm thì được cấp sổ đỏ?

Kiến Thức

Đất ở bao nhiêu năm thì được cấp sổ đỏ? Đối với đất thổ cư thì phải mất bao nhiêu năm mới được cấp sổ đỏ. Những trường hợp nào được cấp sổ đỏ cho đất ở. Đó là những điều mà nhiều người dân đang thắc mắc. Sau đây là những trường hợp được cấp sổ đỏ cho đất thổ cư.

GIẢI ĐÁP: Đất ở bao nhiêu năm thì được cấp sổ đỏ?

Đất ở bao nhiêu năm thì được cấp sổ đỏ?

Hiện nay, điều kiện để cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình hay cá nhân được chia làm 2 trường hợp chính sau: Có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không có giấy tờ sử dụng đất.

GIẢI ĐÁP: Đất ở bao nhiêu năm thì được cấp sổ đỏ?

Cấp sổ đỏ cho đất ở

Có giấy tờ và quyền sử dụng đất

Theo bộ luật đất đai năm 2003 quy định điều kiện cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình và các cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất được chia làm 2 nhóm chính sau:

Nhóm không phải nộp tiền sử dụng đất: Nếu như có giấy tờ về quyền sử dụng đất được đứng tên người đang sử dụng đất. Căn cứ vào điều 100 khoản 1 của luật đất đai năm 2013 thì hộ gia đình cá nhân người sử dụng đất sẽ được cấp giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất nếu có đủ 2 điều kiện sau:

  • Đang sử dụng đất ổn định: Có một trong số những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trước ngày 15/10/1993 do các cơ quan có thẩm quyền cấp.

  • Có giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không đứng tên người đang sử dụng đất: Theo điều 100 khoản 2 luật đất đai năm 2013 thì các hộ gia đình và cá nhân có một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất thì sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất.

  • Bạn phải có các giấy tờ chuyển quyền sử dụng đất và có chữ ký của các bên liên quan. Kèm theo đất bạn đang sử không có bất cứ tranh chấp gì.

Không có giấy tờ và quyền sử dụng đất

Bên cạnh các trường hợp hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất mà không có giấy tờ liên quan tới quyền sử dụng đất. Được căn cứ để cấp giấy chứng nhận thì nhiều trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ vẫn được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất.

Theo quy định không phải quy định đất sử dụng bao lâu mới được cấp sổ đỏ. Theo đó, các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ cần đáp ứng các điều kiện trên của pháp luật. Khi đáp ứng đầy đủ các thông tin trên thì các cá nhân hoặc hộ gia đình phải chuẩn bị hồ sơ và thực hiện đầy đủ thủ tục để được cấp sổ.

Thủ tục để cấp sổ đỏ đất ở?

GIẢI ĐÁP: Đất ở bao nhiêu năm thì được cấp sổ đỏ?

Thủ tục cấp sổ đỏ đơn giản

Nếu diện tích đất của bạn chênh lệch trên hồ sơ so với diện tích thực tế thì cần phải đo đạc lại ranh giới các thửa tại thời điểm cấp giấy sử dụng. Nếu như sự chênh lệch quá lớn sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định điều 99 của bộ luật đất đai năm 2013.

Thửa đất của gia đình bạn đang sử dụng lâu dài và ổn định, không có tranh chấp gì trên giấy tờ. Kèm theo đó là quyền sử dụng đất đai mang tên chủ cũ thì điều 100 khoản 2 luật đất đai 2013 quy định: Đối với các hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất thì cần có một trong những loại giấy tờ được quy định tại khoản 1. Kèm theo đó là chữ ký của các bên có liên quan.

Như vậy đất ở bao nhiêu năm thì được cấp sổ đỏ đã được giải đáp ở trên. Nếu như là đất do chuyển nhượng lại thì bạn chỉ cần làm thủ tục đăng ký đất đai và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu mà không cần hợp đồng.

Bài viết liên quan