Đất TSC là gì? Quy định sử dụng và quản lý đất TSC

Kiến Thức

Đất đai có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Đây là một nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng cho việc an sinh và phát triển của quốc gia. Vì vậy, việc quản lý, sử dụng đất đai, nhất là đất công ích cần được ưu tiên hàng đầu. Trong bài viết dưới đây, Blog Bất Động Sản sẽ cùng bạn đi tìm hiểu về một vấn đề rất đáng quan tâm: đất xây trụ sở TSC là đất gì? Bên cạnh đó, bài viết cũng sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về quy định đất đai TSC mới nhất hiện nay.

Đất TSC là gì? Quy định sử dụng và quản lý đất TSC

Đất TSC là gì?

Đất TSC là gì?

Đất trụ sở cơ quan nhà nước, đất công trình sự nghiệp được ký hiệu là TSC là đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức sự nghiệp công lập và đất xây dựng công trình. Công trình sự nghiệp của Nhà nước. Chính sách này loại trừ các công trình sự nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục – đào tạo, thể dục – thể thao, nghiên cứu khoa học và công nghệ, môi trường, xã hội được ghi nhận trên đất sử dụng vào mục đích công cộng.

Loại đất này không được sử dụng vào mục đích nông nghiệp, công nghiệp hoặc các mục đích cá nhân khác. Thay vào đó, Nhà nước tiến hành quy hoạch và lưu trữ cho các mục đích công cộng.

Như vậy, khu đất để xây dựng trụ sở cơ quan có vai trò đặc biệt quan trọng. Quỹ đất của TSC cũng tùy theo tình hình của từng địa phương. Việc quy hoạch đất đai như thế nào sẽ dựa trên sự ban hành và chỉ đạo của chính quyền Nhà nước. Vì vậy, yêu cầu các cá nhân, tổ chức được giao TSC sử dụng đất phải thận trọng và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Đất TSC là gì? Quy định sử dụng và quản lý đất TSC

Khái niệm đất đai TSC

Quy định sử dụng đất TSC

Đây là loại đất thuộc danh mục đất phi nông nghiệp và tuyệt đối không được sử dụng vào mục đích khác. Chính vì lẽ đó, Nhà nước đã ban hành nhiều quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ đất đai TSC. Một số quy định bạn có thể tham khảo như:

Không lạm dụng đất TSC

Theo quy định tại khoản 1 Điều 147 Luật Đất đai ban hành năm 2013 thì đất TSC chỉ được sử dụng vào một mục đích. Đó là xây dựng các cơ quan nhà nước, thiết lập cơ sở chính trị, tổ chức các đoàn thể xã hội phục vụ mục đích công cộng.

Mọi trường hợp chiếm dụng đất vào mục đích nông nghiệp, công nghiệp, tư nhân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chính sách khuyến khích sử dụng đất một cách hợp lý

Ngoài những quy định chặt chẽ về quản lý đất đai, Nhà nước còn khuyến khích việc sử dụng TSC vào mục đích phát triển xã hội.

Quy định về quản lý đất TSC

Khu đất xây dựng trụ sở cơ quan khi không đưa vào sử dụng sẽ được giao cho một cá nhân, cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm quản lý. Nhà nước cũng nghiêm cấm việc sử dụng đất không đúng mục đích, chặt phá, mua bán trên các khu đất công này.

Luật Đất đai cũng quy định rõ trách nhiệm của người được giao đất. Đối tượng này bao gồm: cơ quan, tổ chức nhận nhiệm vụ giữ đất hoặc cá nhân được thuê đất. Họ sẽ có nhiệm vụ quản lý và giám sát chặt chẽ để đảm bảo giữ nguyên vẹn 100% diện tích ban đầu.

Đất TSC là gì? Quy định sử dụng và quản lý đất TSC

Quy định về chủ thể TSC sử dụng đất

TÓM TẮT

Đất trụ sở cơ quan nhà nước, đất công trình sự nghiệp (TSC) là đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức sự nghiệp công lập và đất xây dựng công trình. Công trình sự nghiệp của Nhà nước này sẽ có Chính sách loại trừ các công trình sự nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục – đào tạo, thể dục – thể thao, nghiên cứu khoa học và công nghệ, môi trường, xã hội được ghi nhận trên đất sử dụng vào mục đích công cộng.

Bài viết liên quan