Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà đơn giản nhất 2023

Mẫu Hợp Đồng

Khi có nhu cầu cải tạo, nâng cấp hay sửa chữa nhà cửa, công xưởng, công ty,…việc đầu tiên bạn cần phải tìm được một đơn vị thi công uy tín và chất lượng. Sau đó bạn cần phải có một bảng hợp đồng sửa chữa nhà theo đúng với quy định pháp luật. Nếu bạn chưa có? Hãy cùng Blog Bất Động Sản tìm hiểu mẫu hợp đồng sửa chữa nhà đơn giản nhất trong bài viết sau đây.

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà đơn giản nhất 2021

1. Hợp đồng sửa chữa nhà là gì?

Hợp đồng sửa chữa nhà là một trong những hợp đồng dân sự được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Trong đó, bên thi công (nhận khoán) phải thực hiện đúng những yêu cầu về sửa chữa nhà theo đúng thời hạn, còn bên chủ nhà có nghĩa vụ phải thanh toán tiền khi công việc đã hoàn tất như đã giao kết trong hợp đồng.

>> Tải Hợp Đồng Mẫu Về Máy Tính <<

2. Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà đơn giản mà đầy đủ nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở
(Số: ……………./HĐSCNO)

 Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHỦ NHÀ (BÊN A): ……………………………………………………………………………………………

a) Trường hợp là cá nhân:

Ông/bà: ………………………………….………CMND số: ………….…… Ngày cấp …….. Nơi cấp …………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là chủ sở hữu nhà ở: ………………………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN KHOÁN (BÊN B):

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Do ông (bà): …………………………………………………Chức vụ: ………………………………làm đại diện.

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐẶT KHOÁN

Bên A đặt khoán cho bên B những công việc sửa chữa căn nhà số ………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

theo hồ sơ được chính quyền cho phép (nếu có) bảo đảm các yêu cầu sau:

– Nền móng phải bảo đảm: ………………………………………………………………………………………

– Vách nhà phải bảo đảm: ……………………………………………………………………………………….

– Địa điểm và quy cách phần bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh phải bảo đảm: …………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

– Yêu cầu về các lầu nhà (nếu có): ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

– Yêu cầu về trần nhà, mái nhà: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

– Yêu cầu về cổng, cửa chính nhà, cửa hậu nhà: …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

– Yêu cầu về quét vôi, quét sơn: ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

– Các yêu cầu đặc biệt khác cho căn nhà: …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TIỀN VỐN ỨNG TRƯỚC

a) Phần nguyên vật liệu bên A cung ứng gồm: …………………………………………………………………

b) Phần nguyên vật liệu bên B cung ứng gồm: …………………………………………………………………

c) Chủ nhà ứng trước số tiền mua nguyên vật liệu là ……………………… đồng.

d) Các bên phải chịu mọi trách nhiệm về chất lượng, số lượng và mọi hậu quả do nguyên vật liệu mình cung ứng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

3.1 Tự tổ chức mọi công việc sau khi đã nhận khoán, bảo đảm thời hạn khoán, chất lượng và kỹ thuật xây dựng, sửa chữa nhà theo yêu cầu cụ thể của bên A.

3.2. Bảo quản và sử dụng tiết kiệm các nguyên vật liệu trong thời gian làm việc. Hư hỏng phương tiện hoặc mất mát nguyên vật liệu bên B phải chịu trách nhiệm (nếu bên A ở tại chổ và nhận trách nhiệm bảo quản nguyên vật liệu, công cụ lao động ngoài giờ làm việc thì mất mát vào thời gian nào trách nhiệm thuộc bên đó).

3.3. Khi kết quả công việc chưa bàn giao cho bên A thì bên B phải chịu mọi rủi ro xảy ra, trừ trường hợp bất khả kháng.

3.4. Phải sửa chữa kịp thời những sai sót khi bên A phát hiện mà không được tính thêm tiền công.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

4.1. Cung ứng đầy đủ các điều kiện vật chất, nguyên vật liệu, giấy tờ pháp lý, tài liệu, họa đồ …. cho bên B đúng với thỏa thuận.

4.2. Chuẩn bị chổ ở cho ………. người bên B, lo ăn ngày ……. bữa cơm cho ….. người thợ (nếu bên B có yêu cầu).

4.3. Bên đặt khoán phải chịu trách nhiệm trước chính quyền khi kiểm tra các thủ tục pháp lý về xây dựng, sửa chữa phải bồi thường hợp đồng cho bên B khi bị chính quyền đình chỉ công việc.

ĐIỀU 5: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thời gian sửa chữa căn nhà dự kiến hoàn thành trong thời gian không quá ……….…. ngày (hoặc tháng).

Bên đặt khoán sẽ thanh toán trên cơ sở tiến độ việc.

– Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng ……… % giá trị tổng công thợ.

– Đợt 2: Sau khi hoàn thành ……….% căn nhà sẽ thanh toán ………. % giá trị ……. tổng công thợ.

– Đợt cuối sau khi nhận bàn giao toàn bộ việc khoán và quyết toán công nợ.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì việc tranh chấp sẽ được phán quyết bởi tòa án.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

 (Ký tên, đóng dấu)                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

Trên đây là mẫu hợp đồng sữa chữa nhà đơn giản mà đầy đủ nhất hiện nay, hi vọng nó sẽ hữu ích dành cho những ai đang có nhu cầu tìm kiểm các bảng mẫu hợp đồng theo đúng chuẩn quy định của pháp luật hiện hành.

Bài viết liên quan