Quyền sử dụng đất là gì? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Kiến Thức

Quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là những thuật ngữ được nhắc đến rất nhiều hiện nay. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ được khái niệm quyền sử dụng đất là gì? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? Và cách phân loại quyền sử dụng đất hiện nay ra sao?,…Hãy cùng Blog Bất Động Sản tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Quyền sử dụng đất là gì? Khái niệm và phân loại

Quyền sử dụng đất là gì?

Theo Luật đất đai 2013 định nghĩa thì đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân và do Nhà nước làm chủ sở hữu. Theo đó, nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người dân thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất. Luật cũng công nhận quyền sử dụng đất đối với những người sử dụng đất ổn định và quy định về quyền cũng như nghĩa vụ chung của người sử dụng đất.

Bên cạnh đó, luật cũng đưa ra khái niệm về giá quyền sử dụng đất là số tiền tính trên một đơn vị diện tích đất do Nhà nước quy định hoặc hình thành trong giao dịch về quyền sử dụng đất. Còn giá trị quyền sử dụng đất là giá trị tính bằng tiền của quyền sử dụng đất trên một đơn vị diện tích xác định trong một thời gian sử dụng nhất định.

Người sử dụng đất được sở hữu phần giá trị quyền sử dụng đất, được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các phần diện tích được giao tương ứng với nghĩa vụ thực hiện với Nhà nước.

Quyền sử dụng đất là gì? Khái niệm và phân loại

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Theo Luật đất đai năm 2003 có quy định:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Đến Luật đất đai 2013 đã bổ sung về khái niệm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khoản 16 Điều 3 như sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Phân loại quyền sử dụng đất

Hiện nay, quyền sử dụng đất ở Việt Nam được phân thành 4 loại như sau:

1. Quyền sử dụng đất căn cứ theo chủ thể (là tổ chức, hộ gia đình hay cá nhân):

Quyền sử dụng đất lúc này được căn cứ theo ý muốn chủ quan của chủ thể và việc sử dụng đất vào mục đích nào là tùy theo chủ thể quyết định. Những qyết định này cần phải nằm trong giới hạn được cấp có thẩm quyền cho phép.

2. Quyền sử dụng đất căn cứ vào khách thể (là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp hay chưa sử dụng):

Nghĩa là loại đất này được quy định sử dụng vào mục đích nào thì người sử dụng đất phải làm đúng theo mục đích đó. Nếu có sự thay đổi về mục đích sử dụng thì phải báo hoc ơ quan có thẩm quyền và phải được cho phép thì mới thực hiện.

Quyền sử dụng đất là gì? Khái niệm và phân loại

3. Quyền sử dụng đất căn cứ vào thời gian

Thời gian sử dụng đất có thể là tạm thời hoặc lâu dài, tùy theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Từ đó quyền sử dụng đất của chủ thể cũng được quyết định là tạm thời hay lâu dài.

4. Quyền sử dụng đất căn cứ theo pháp lý

Có nghĩa là cần căn cứ theo quyết định của cấp có thẩm quyền khi giao đất, cho thuê mà xác định mục đích sử dụng và để biết là quyền sử dụng ban đầu của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trực tiếp trong quyết định hay quyền sử dụng đất thứ hai của người được cho thuê lại, thừa kế.

Trên đây là thông tin về khái niệm quyền sử dụng đất là gì? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? Và phân loại quyền sử dụng đất hiện nay ở Việt Nam. Hi vọng bài viết hữu ích đối với bạn đọc khi đang tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến nhà đất.

Bài viết liên quan